تصویر هدر
بازارگاه الکترونیکی

درباره بازارگاه های الکترونیکی

1398-09-05حمل و نقل

بازارگاه های الکترونيکی نقطه برخورد و ملاقات خریداران و تامين کنندگانی را که قدرت تعامل الکترونيکی دارند، فراهم می نمایند. بازارها تحت تاثیر پیشرفت های فناوری تغییر شکل داده و به صورت الکترونیکی درآمده اند. بازارگاه های الکترونيکی در بستر اینترنت، ارائه خدمات ، معاملات و خرید و فروش کالا را تسهیل می نمایند. کسب …

ادامه مطلب
حمل و نقل بار

درباره پایانه حمل و نقل

1398-08-25حمل و نقل

پايانه  حمل و نقل بار محلي به منظور ساماندهي امور حمل و نقل كالا و همچنین ارائه خدمات مورد نياز رانندگان وسایل حمل و نقل باري می باشد.  پایانه حمل و نقل بار داراي كليه تأسيسات و امكانات براي ارائه خدمات حمل و نقل كالا از قبيل سالن اعلان بار، مؤسسات و شركتهاي حمل و …

ادامه مطلب