دانلود اپلیکیشن بارمپ برای متصدیان

چرا بارمپ؟

نمایش اعلام بار برای کلیه رانندگان در سراسر کشور

ارائه خدمات رایگان بدون دخالت بارمپ

دارای مجوز از سازمان حمل و نقل کشوری

صدور بارنامه برای شما متصدیان حمل و نقل با کمیسیون 4%

دانلود اپلیکیشن بارمپ از کافه بازار و گوگل پلی