رانندگان گرامی
اپلیکیشن “بارمپ” را نصب کنید​.

از 1/000/000 ریال اعتبار اولیه بهره مند شوید.

باصدور اولین بارنامه بارمپ و معرفی 15 راننده فعال به اپلیکیشن بارمپ کارت هدیه 5/000/000 ریالی دریافت نمایید.

با نصب برچسب بارمپ بر روی کامیون از 2/000/000 ریال اعتبار بهره مند شوید.

با کسب امتیاز 80 تا 100 از 10/000/000 ریال تا 50/000/000 تسهیلات (خرید لاستیک، تعمیرات، بیمه نامه و ...) برخوردار شوید.


رانندگان فعال اپلیکیشن بارمپ در قرعه کشی های ماهانه و فصلی (انواع جوایز نفیس) شرکت داده می شوند.

امکان دریافت پیشکرایه.

دانلود اپلیکیشن بارمپ